لینک های دسترسی

کمک اردوی پاکستان به بیش از هزار نفر ملکی علیه طالبان


اردوی پاکستان برای کمک به بیش از هزار نفر ملکی که با هم یکجا علیه طالبان در جنگ اند، هلیکوپتر های توپدار به شمال غرب کشور فرستاده است.

مامورین پاکستانی بروز سه شنبه گفتند، هلیکوپتر های اردو تندروان را در یک قریه که توسط اهالی قبیله محاصره شده بود، حمله نمودند.

مقامات میگویند در ولسوالی اپر دیر حدود یک هزار دو صد نفر ازاهالی قریه جات با هم یکجا شده ملیشه را تشکیل داده اند که تندروان را کشته و خانه های شان را به آتش میکشاند.

اعضای این ملیشه طالبان را از حد اقل سه قریه خارج ساخته و دو قریه دیگر را که پایگاه طالبان شناخته میشود، محاصره نموده اند.

این ناحیه در نزدیک وادی سوات است موقیعت دارد. اردوی پاکستان بیش از یک ماه است که علیه جنگجویان طالب درین وادی در حال جنگ میباشد.

XS
SM
MD
LG