لینک های دسترسی

بیجا شدن ۱۱۷۰۰۰ صومالی طی ماۀ گذشته


ادارۀ پناه گزینان ملل متحد میگوید تعداد بیجا شدگان ناشی از جنگ های صومالیه طی ماۀ گذشته به ۱۱۷ هزار نفر بلند رفت.

این اداره میگوید هزاران تن از ساکنین مقدیشو، پایتخت صومالیه بروز های شنبه و یکشنبه بخاطر جنگ های خونین بین شورشیان اسلامیست و قوای طرفدار حکومت مجبور شدند از خانه های شان فرار کنند.

ملل متحد میگوید جوانب بدون در توجه به نفوس غیر نظامی مقدیشو میجنگند که بقول این سازمان جهانی تخطی واضح از اصول بین المللی بشرخواهانه و حقوق بشر میباشد.

این اداره میگوید گروه های مسلح در سال جاری حد اقل ۳۴ مکتب را مؤقتاً اشغال کرده اند و در حدود شش مکتب دیگر را یا مورد تهاجم و یا هدف گلوله باری قرار داده اند.

از وقتی که تندروان اسلامیست بتاریخ هفتم ماۀ می تهاجمی را براه انداختند مقدیشو تقریباً همه روزه متحمل جنگ ها گردیده است.

هیچ یک از جوانب نتوانسته اند کنترول کامل را بران شهر قایم نمایند.

XS
SM
MD
LG