لینک های دسترسی

تعویض آلات سنجش سرعت هوا توسط ایر فرانس


یک اتحادیۀ پیلوت ها میگوید ایرفرانس بعد ازانکه یکی از طیارات آن شرکت هفتۀ گذشته در اوقیانوس اتلس سقوط نمود، آلات سنجش سرعت هوا را در طیارات جت ایربس تعویض میکند.

مقامات اتحادیه میگویند آن خط هوائی وعده کرده که طیارات نوع ایربس A330 و A340 تا وقتی اجازۀ پرواز نخواهند یافت که این آلات را با مودل های جدیدتر آن تعویض کنند.

چنین اظهار نظر میگردد که مشکلات با این آلات سنجش سرعت هوا شاید به سقوط مهلک طیارۀ پروازه شماره ۴۴۷ ایرفرانس منجر شده باشد.

آن طیاره بتاریخ ۳۱ می از ریو دو ژنیرو بسوی پاریس پرواز میکرد که از صفحۀ رادار ناپدید گردید.

نظریاتی که مورد تحقیقات قرار داده شده شامل امکانات یخ بستن این آلات در جریان توفان رعد و برق و مخابرۀ اطلاعات نادرست به اتاقک پیلوت طیاره میباشد.

متخصصین هوانوردی میگویند اطلاعات نادرست سبب گردیده که پیلوت ها یا بسرعت بسیار کم که به متوقف شدن طیاره منجر میگردد و یا بسرعت بسیار زیاد که باعث درهم شکستن بدنۀ آن میشود، پرواز کنند.

عملۀ جستجو یک بخش بزرگ دم طیاره را یافته اند که از طیاره جدا شده است. جستجو کنندگان میگویند بقایای اجساد ۲۴ نفر از ۲۲۸ سرنشین طیاره را یافته اند.

XS
SM
MD
LG