لینک های دسترسی

ملاقات ناتو در بروکسل روی موضوع افغانستان


رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحدهجهت اشتراک در کنفرانس دو روزهناتو کهقسماً بر مساعی چند ملیته در نبرد علیه قوای طالبان در افغانستان متمرکز خواهدبود، وارد بروکسل پایتخت بلجیک شده است.

یاپ دو هووپ سخیفر، سر منشی موسسه ملل متحد میگوید، وزرای دول عضو ناتو تصمیمگرفته اند بطور تدریجیقوای ۱۴٫۰۰۰ نفری ناتو را در کاسوفو به ۱۰٫۰۰۰ کاهشبدهند.

وزرای ناتو در حالیکه با چالش های فزاینده در افغانستان و سایر اماکن مواجه اند، از دیر زمان در جستجوی راه ها جهت کاهش مامورین ناتو در کاسوفو بوده اند.

رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده از هالند که در آنجا با وزرای ناتوبروز چهار شنبه تشکیل جلسه داد، به بروکسل مسافرت نموده است. در جلسه هالند نیز مداکرات بر مساعی ناتو در افغانستان متمرکز بود.

گیتس به خبرنگرانی که با او به بروکسل مسافرت کرده اند گفت برای اولین بار معتقد شده است که منابع لازمه فراهم میگردد و «امکان منطقی برای موفقیت و تغییر درقوامبوجود آمده است.

او افزود که کانگرس ایالات متحده و مردم امریکا به گفته اش به حمایت شان از مساعی ایالات متحده در حالی ادامه خواهند داد که "ما بتوانیم نشان دهیم که در حال پیشرفت هستیم"

معهذا وزیردفاع ایالات متحده گفت، هر گاه بعد از یک سال چنین ظاهر گردد که جنگ باز هم در حالت بن بست قرار داردو تلفات ما هم زیاده شده میرود، در آن حالت صبر و حوصله کم خواهد شد.

XS
SM
MD
LG