لینک های دسترسی

تقرر جنرال ستنلی مکریستال بحیث قوماندان قوای نظامی امریکا در افغانستان


سنای ایالات متحده بروز چهار شنبه تقرر دگر جنرالستنلی مکریستال را بحیث قوماندان قوای نظامی ایالات متحده و متحدین در افغانستان منظور نمود.

مکریستال که با این منظوری به رتبه جنرال نیز ارتقا یافت، قسمت زیاد ماموریت هایش را صرف عملیات خاص حربی نموده و یک تن از متخصص جنگ است.

رابرت گیتس، وزیردفاع ایالات متحده، مکریستال را در عوض جنرال دیوید مکرنین بعد از آن مقرر کرد که از جنرال مکرنان خواست عهده اش را ترک دهد تا یک رهبر جدید نظامی یک ستراتیژی تازه شده ایالات متحده را در جنگ افغانستان تطبیق کند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، توجه امنیت ملی ایالات متحده را بر افغانستان و پاکستان متمرکز ساخته است.

رئیس جمهور اوباما میگوید، اولویت ارشد او در افغانستان و پاکستان شکست القاعده و گروه های وابسته آن بشمول طالبان است.

XS
SM
MD
LG