لینک های دسترسی

انتخابات ایران: احمدی نژاد رقبای خود را به ایجاد تشنج متهم ساخت


پس از هفته ها مبارزه انتخاباتی پر هیجان برای ریاست جمهوری ایران که فردا جمعه در آن کشور برگذار میگردد، تهران امروز کاملاً خاموش بود.

مطابق به مقررات قانونی، هیچ اجتماع و یا راه پیمائی و یا خطابه ای از جانب چهار داوا طلب ریاست جمهوری در ۲۴ ساعت قبل از رای گیری بعمل آمده نمی تواند. روی همین قید داواطلبان ریاست جمهوری آخرین سعی انتخاباتی شان را قبل از شروع این موعد بروز چهار شنبه انجام دادند.

تلویزیون دولتی ایران بروز چهار شنبه به رئیس جمهور برسر قدرت، احمدی نژاد، موقع داد برای آخرین بار در روی پرده ظاهر گردد.

احمدی نژاد با استفاده از آن فرصت، مخالفین خود را تقبیح نمود و گفت، آنها میدانند که مبارزه را باخته اند.

احمدی نژاد ایشان را به سعی برای ایجاد تشنج متهم ساخت. او از طرفدارانش خواست آرامش شان را نگهدارند. تلویزیون دولتی ایران کدام بیاینه مبارزاتی سه رقیب او را بخش نکرد.

میر حسین موسوی، صدر اعظم سابق و رقیب عمده احمدی نژاد بروز چهارشنبه در سعی آخر به ولایت لورستان رفت . آژانس خبری مهر ایران از او نقل قول کرد که به حامیان خود گفته است "یک ملت غنی با منابع طبیعی سر شار چون ایران نباید در فقر زیست کند."

XS
SM
MD
LG