لینک های دسترسی

توافق دیموکرات های مجلسین سنا و نمایندگان در مورد بودجۀ جنگ


اعضای کانگرس ایالات متحده در مورد تقاضای براک اوباما، رئیس جمهور برای تمویل عملیات نظامی در عراق و افغانستان بمصالحه رسیدند.

هیئت های مذاکرات مجلس نمایندگان و سنا شام پنجشنبه یک لایحۀ ۱۰۶ ملیارد دالری را تصویب کردند که شامل ۸۰ ملیارد دالر برای دو جنگ میباشد.

توافق نهائی بخاطر اختلاف بین دیموکرات های مجلس نمایندگان و سنا روی فقره ای بود که مانع افشای تصاویر سؤ رفتار توسط عساکر ایالات متحده در عراق و افغانستان میشد. دیموکرات های مجلس نمایندگان با این فقره مخالف بودند و میگفتند که با یک دعوی حقوقی مداخله میکند که حکومت را مجبور میسازد این تصاویر را افشا کند.

این بن بست وقتی درهم شکست که آقای اوباما طی نامه ای به هیئت های داخل مذاکرات گفت ازین فقره پشتیبانی نمیکند، ولی از همۀ وسایل اداری و قانونی جهت جلوگیری از افشای تصاویر استفاده خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG