لینک های دسترسی

توقیف اعضای گروه های اصلاح طلب در ایران


اعضای گروه های اصلاح طلب ایران میگویند، چند ساعت پس از اینکه احمد نژادی در انتخابات پیروز اعلام گردید، حد اقل ۱۰ اصلاح طلب صبح وقت روز یکشنبه توقیف گردیدند.

جاده های ایران به صورت عموم بروز یکشنبه آرام بود، ولی یک روز قبل رای دهندگان خشمگین، بعد از اینکه وزیر داخله ایران گفت احمدی نژاد ۶۲.۶ فیصد آراء را برنده شده است، با پولیس به زد وخورد پرداختند.

او گفت میر حسین موسوی، رقیب ارشد احمدی نژاد، صرف ۳۳.۷۵ فیصد آراء را برنده شده است.

هزاران تن از حامیان موسوی در خشونت که طی ده سال گذشته شدید ترین بوده است، ارابه های موتر ها را به آتش کشیده و به سنگ اندازی پرداختند.

مظاهره کنندگان فریاد میکشیدند "مرگ بر دیکتاتور". آنها انتخابات را سرقت شده خوانده و ادعا میکردند که رای های شان برای موسوی حساب نشده است.

پولیس هم از گاز اشک آور استفاده نموده و مظاهره کنندگان را با دنده های چوبی لت و کوپ نمود.

پولیس ضد شورش با موتر سایکل های کوشش کردند مظاهرات را توقف دهد.

شام شنبه کارمندان امور انتخابات برای موسوی، از مردم تقاضای آرامش نمودند.

XS
SM
MD
LG