لینک های دسترسی

اعتراض فلسطینیان بمقابل سخنان نتانیاهو


حکومت فلسطینیان از جامعۀ بین المللی تقاضا نموده تا با اسرائیل در مورد تبصره های روز یکشنبۀ صدراعظم آن کشور که از دولت فلسطینی تحت بعضی شرایط طرفداری میکند، مقابله نمایند.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل بروز یکشنبه گفت از یک دولت جداگانۀ فلسطینی در صورتی پشتیبانی خواهد کرد که قوای نظامی نداشته باشد و اسرائیل را منحیث یک دولت مردم یهود قبول کنند.

رهبران فلسطینی بروز دوشنبه گفتند پیشنهاد روز یکشنبۀ آقای نتانیاهو مانع هر نوع امکانات صلح است. یک سخنگوی محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینیان بیانیۀ آقای نتانیاهو را تقبیح نموده گفت مساعی صلح را تخریب میکند.

اما اتحادیۀ اروپائی و ایالات متحده میگویند مباحثۀ آقای نتانیاهو در مورد دولت فلسطینی یک قدم مهم به پیش میباشد.

XS
SM
MD
LG