لینک های دسترسی

آمادگی پاکستان برای تهاجم جدید علیۀ قوماندان طالبان


قوای نظامی پاکستان میگوید برای یک تهاجم جدید نظامی علیۀ بیت الله محسود، رهبر طالبان آمادگی میگیرد.

قوای نظامی طی یک بیانیه که بروز سه شنبه صادر گردید، اعلامیۀ روز یکشنبۀ مقامات را که حاکی بود عساکر عملیاتی را بر سنگر طالبان در وزیرستان جنوبی در مجاورت افغانستان پلان گزاری میکنند، تائید نمود است.

مقامات نظامی نگفته اند که آیا قوای ایالات متحده و ناتو در جانب افغانی سرحد در نظر دارند با قوای پاکستانی همکاری کرده و مانع فرار تندروان به افغانستان گردند.

گزارش های محلی از وزیرستان جنوبی حاکیست که بعضی از ساکنین به پیش گیری از خشونت خانه های شان را ترک کرده اند.

در حدود دو و نیم ملیون نفر قبلاً از وقت آغاز جنگ اردو با جنگجویان طالب در وادی سوات در بیش از یک ماه قبل باینطرف خانه های شان را تر کرده اند.

XS
SM
MD
LG