لینک های دسترسی

عرضۀ ۱۰ ملیارد دالر توسط چین به همسایگان آن کشور


هو جینتاو، رئیس جمهور چین ۱۰ ملیارد دالر قرضه را بیک گروۀ کشورهای آسیائی عرضه کرد تا برای شان در برخورد با بحران اقتصادی جهان کمک کند.

این پیشنهاد بروز سه شنبه در یک کنفرانس سران سازمان همکاری شانگهای در روسیه بعمل آمد. این گروه شامل روسیه، چین و چهار جمهوریت شوروی سابق در آسیای مرکزی میباشد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران و رهبران افغانستان، پاکستان و هند منحیث ناظر درین کنفرانس اشتراک کرده اند.

آقای هو به نمایندگان این کنفرانس سران در شهر یکاترینبرگ در کوهستانات اورال گفت که پروژه های انرژی، حمل و نقل، و تیلی کامیونیکیشن باید تقویه گردد تا ثبات مالی را در کشورهای عضو تضمین نماید.

دیمتری میدڤیدیڤ، رئیس جمهور روسیه خواستار معیارهای جدید برای تنظیم بازارها و نهادهای مالی شده ایجاد اسعار جدید را برای ذخایر بین المللی تقاضا نمود.

رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که کشور های عضو موافقه نمودند تا در مساعی ضد دهشت افگنی و تدابیر جهت مصون ساختن سیستم اطلاعاتی بین المللی همکاری نمایند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، ایالات متحده را بی ثباتی در آنچه افغانستان اشغال شده، عراق و فلسطین توصیف کرد، خواند. او از مظاهرات عظیمی که در قبال انتخابات مورد منازعۀ هفتۀ گذشته جریان دارد ذکر ننمود و در مورد تصمیم آقای مدڤیدیڤ در مورد فسخ ملاقات با او در حاشیۀ کنفرانس سران تبصره نکرد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان که بحیث ناظر صحبت میکرد نگرانی های اعضای دائمی سازمان را در مورد خطر مواد مخدر غیر قانونی و دهشت افگنی که کشورش متوجۀ منطقه میسازد، اذعان نمود. او این مشکلات را به ۳۰ سال جنگ و بی ثباتی در کشورش مرتبط دانست.

XS
SM
MD
LG