لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: حمایت مردم از کرزی از انتخابات سال ۲۰۰۴ تا حال کاهش یافته است


روزنامۀ نیویارک تایمز در شماره مورخه ۱۶ جون خود مینویسد که حمایت عامه از حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان نسبت به انتخابات سال ۲۰۰۴ کاهش یافته است.

نظر خواهی که توسط انستیوت بین المللی جمهوری خواهان که یک گروه غیر انتفاعی طرفدار دیموکراسی متحد با حزب جمهوری خواه میباشد و توسط حکومت امریکا مصرف آن پرداخت شده است نشان میدهد که فقط ۳۱ در صد از مردم افغانستان میگویند در انتخابات امسال به حامد کرزی رای خواهند داد، در حالیکه ۵۴ در صد از مردم در انتخابات سال ۲۰۰۴ برای کرزی رای داده بودند.

در این نظر خواهی ۴۳ در صد از مردم اظهار داشته اند که اجرات آقای کرزی او را سزاوار انتخاب دوباره میسازد.

و اما، روزنامه نیویارک تایمز میگوید که کرزی به آسانی موفق شده است در این نظر خواهی بر رقبای عمده خود که داکتر عبداله و داکتر اشرف غنی باشد، سبقت جوید.

عبداله ۷ در صد و اشرف غنی ۳ در صد از آرا را در این نظر خواهی که ۳۲۰۰ افغان در سراسر افغانستان در آن اشتراک نموده بودند، کسب نمودند.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید باوجود این سبقت شاید کرزی موفق نگردد ۵۰ در صد از مجموع آرا که برای پروزی ضرورت دارد، کسب نکند.

روزنامه نیویارک تایمزدر ادامه مقاله از کارنامه های حامد کرزی از زمان سقوط طالبان تا به حال یاد آور شده و میگوید که باوجودیکه ملامتی بدتر شدن اوضاع امنیتی را به کرزی نسبت میدهند ولی هنوز هم وی محبوبیت کافی را برای پیروزی در انتخابات ماه آگست دارد.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید این نظر پرسی تغیرات فاحش دیگری را هم نسبت به سال ۲۰۰۴ نشان میدهد. ۵ سال قبل، تقریباً از بین ۱۰ افغان، ۸ آنان به این عقیده بودند که کشور بیک جهت مثبت روانه است ولی امسال فقط ۳ نفر از جمع ۱۰ نفر به این باور اند.

اکثریت افغانها که ۵۲ در صد باشد میگویند کشور شان نسبت بسال قبل بی ثبات تر گردیده است و فقط ۲۱ در صد اظهار داشته اند که اوضاع سیاسی و امنیتی در منطقه صلح آمیز و باثبات است.

روزنامه نیویارک تایمز در ادامه از آغاز کار جنرال ستانلی مک کرستل بحیث قوماندان جدید نیرو های امریکا و ناتو در افغانستان تذکر داده و میگوید که این جنرال چهار ستاره با تجارب خود بحیث قوماندان نیرو های خاص گفته است که میزان موفقیت تعداد کشته شده گان دشمن نی بلکه تعداد افغانهای است که از خشونت در امان میباشند.

روزنامه واشنگتن پوست در شماره ۱۶ جون خود مقالۀ را تحت عنوان قوماندان جدید افغانستان جابجایی قوا را مورد بررسی قرار خواهد داد، بچاپ رسانیده است.

روزنامه واشنگتن پوست مینویسد که جنرال ستانلی مک کرستل قوماندان جدید نیرو های امریکا و ناتو در افغانستان اظهار داشته است که وی بررسی وسیعی را در مورد استقرار قوای امریکا و ناتو در افغانستان انجام خواهد داد تا مطمئن گردد که نیرو های وی توجه بیشتر را معطوف به حفاظت از مردم بسازند نه کشتن طالبان جنگجو.

روزنامه واشنگتن پوست از قول جنرال مک کرستل میگوید که ما توجه را به آن ساحات افغانستان معطوف خواهیم داشت که در حملات تندروان اهمیت بیشتر دارد و این ، ساحات پر نفوس میباشد.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید هدف جنرال مک کرستل از این سخنان آنست که وی میخواهد قوا را از مناطق دور افتاده چون کوهستان های افغانستان که مردم کمتری در آن زندگی میکنند، خارج نمائید.

روزنامه واشنگتن پوست میگوید طالبان اکثراً در این مناطق پنهان شده و در ماه های اخیر بعضی از این ساحات شاهد جنگهای شدیدی بین نیرو های امریکایی و تندروان بوده است.

روزنامه واشنگتن پوست ادامه میدهد که سوال ردیابی دشمن در مناطق کوهستانی افغانستان و یا انتقال قوا به شهر های پر نفوس، از آغاز جنگ در سال ۲۰۰۱ مورد بحث قوماندان های نظامی قرار داشت.

بعضی از رهبران ارشد نظامی امریکا همواره گفته اند که ایالات متحده به اندازه کافی قوا را در افغانستان جابجا ننموده است تا برعلاوه جنگ با تندروان از مردم هم حفاظت نمائید.

و مک کرستل هم در اینمورد میگوید وی در مستقر نمودن قوا در مناطق دور افتاده بی میل میباشد، وی میگوید اگر برای یک سطح قابل قبول انکشافات و اداره که پا بر جا باقی بماند، آماده نباشید، توجیه و پایه و بنیادی نخواهید داشت.

روزنامه واشنگتن پوست مینویسد یکی از مناطقی که احتمالاً بررسی دقیق جنرال جدید را دریافت خواهد داشت دره کورنگال در شرق افغانستان میباشد، که هفت سال است قوای امریکا در بن بست جنگهای خونین قرار داشته و تلفات عساکر امریکایی در آن منطقه بیشتر از دیگر مناطق افغانستان میباشد.

افسران ارشد امریکایی در شرق افغانستان میگویند طالبانی که در این منطقه میجنگند از مجرای سرحدات پاکستان سلاح، تمرینات و پول را از عمال القاعده دریافت میدارند.

در ماه های اخیر، روزنامه واشنگتن پوست میگوید قوماندان های امریکایی بحث دارند که آیا میزان قوا را در دره کورنگال افزایش دهند و یا بکلی ساحه را ترک گویند. راه سوم فقط نگهداری تعداد قوا بیک سطح در آنجا خواهد بود.

روزنامه واشنگتن پوست در ادامه مقاله مشخصات وادی کورنگال را با دره های پر پیچ و کوهستان های سر فلک کشیده را تشریح نموده و میگوید طبق اظهارات جگرن جان سپایزر، یکی از قوماندان های امریکایی در منطقه سوال در اینجا است که آیا جنگ ها در این منطقه، طالبان را آنقدر مصروف نگه خواهد داشت تا به مناطق دیگر که انکشافات در آن جریان دارد، داخل نگردند و آیا تلفات وارده اینرا توجیه خواهد نمود؟

روزنامه واشنگتن پوست در اخیر مقاله مینویسد که جنرال مک کرستل قصد دارد بین ۸ تا ۱۰ روز را در مباحثه با قوماندان های ساحوی و رهبران شورا های محلی و قریه جات سپری نموده و در مورد دره کورنگال و دیگر مناطق که عساکر امریکایی در آن مستقر میباشند، تصمیم گیری نمائید.

ولی جنرال مک کرستل میگوید هدف وی بیشتر روی طرز اداره محلی و انکشافات اقتصادی خواهد بود و کشتن و حمله به تندروان در سطح پائین تری قرار خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG