لینک های دسترسی

قصد راه پیمایی بزرگ دیگر در ایران


طرفداران کاندید شکست خورده ریاست جمهوری ایران، میر حسین موسوی، قصد دارند بروز چهارشنبه راه پیمایی دیگری را علیه انتخابات ریاست جمهوری ایران براه اندازند.

جنبش اصلاح طلبانه بروز چهار شنبه اعلامیه صادر نموده از طرفداران خود خواست تا مظاهرات صلح آمیزی را به راه انداخته و یا هم به مساجد بروز پنجشنبه جمع شده و از آنانیکه در خشونت های پس از انتخابات کشته شدند، یاد بود نمایند.

بروز سه شنبه گروه های طرفدار احمدی نژاد و موسوی مظاهرات بزرگی را براه انداختند.

این مظاهرات در حالی صورت گرفت که مقامات ایرانی قیودات بر رسانه های خارجی را شدید تر ساخته و ورود خبرنگاران و عکس برداران در ساحات انجام مظاهرات منع قرار داد.

رسانه دولتی ایران مظاهرات به طرفداری احمدی نژاد را نشر نموده و آن را "راه پیمایی اتحاد" خواند.

انتخابات ایران باعث بروز نارامی جدی در ایران از سال ۱۹۷۹ انقلاب اسلامی است. اعتراضات بروز دوشنبه در تهران به خشونت مبدل شده و منجر به قتل حد اقل هفت نفر شد.

تصاویری از مظاهرات در ایران

XS
SM
MD
LG