لینک های دسترسی

اوباما: رهبر آینده افغانستان با مشکلات متعددی روبرو خواهد بود


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید، در حالیکه مبارزات انتخاباتی افغانستان حالا آغاز شده است،توقعات بلندی برای رهبر آیندۀ آن کشور نیز موجود است.

آقای اوباما میگوید، رهبر آینده دولت افغانستان، چه رئیس جمهور حامد کرزی باشد چه یکی از رقبای او، با مشکلات متعددی روبرو خواهد بود،بخصوص در قسمت بهبود امنیت و کار بیشتر در مورد حساب دهی برای حکومت.

شورش رو به افزایش طالبان و اتهامات فساد اداری به شهرت آقای کرزی در داخل و خارج افغانستان لطمه وارد کرده است.

یک نظر پرسی تازه که توسط یک گروه مستقر در ایالات متحده صورت گرفته است میرساند که کمتر از یک بر سه حصۀ افغانها از انتخاب مجدد کرزی طرفداری دارند.

حامد کرزی در مبارزه برای دومین دورۀ پنج ساله ریاست جمهوری، با ۴۰ کاندید دیگر مقابل است.

روز سه شنبه اولین روز مبارزه انتخاباتی دو ماههتا روز رای گیری ۱۸ آگست بود.رای گیری بعد از دو روز مهلت روی فعالیتهای مبارزاتی صورت خواهد گرفت.

آقای اوباما طی بیانیۀ روز سه شنبه اش از قصر سفید گفت، ایالات متحده با مقامات افغانی و ملل متحد برای کسب اطمینان انتخابات موثق و مطمئن کار میکنند. او تعهد کرد که ایالات متحده در اینانتخابات بیطرف باقی خواهد ماند.

نظر پرسی روی انتخابات قریب الوقوع افغانستان توسط انستیوت بین المللی جمهوری خواهان نشان میدهد که ۳۱ فیصد افغانها گفته اند که برای کرزی که در سال ۲۰۰۴ ، ۵۴ فیصد آراء برنده شده بود، رای خواهند داد.

کمتر از نصف آنهایی که سروی شده اند گفته اند که اجراآت رهبر افغانستان او را شایستۀ انتخاب مجدد میسازد.

اگرچه این همه پرسی نشان میدهد که پشتیبانی از آقای کرزی کاهش یافته ولی تحقیق کنندگان پیشگوئی میکنند که او هنوز هم از رقبای خود پیشی دارد.

این همه پرسی نشان میدهد که داکتر عبدالله وزیر خارجۀ سابق از پشتیبانی هفت فیصد رای دهندگان بهره مند است و داکتر اشرف غنی از پشتیبانی تقریباً سه فیصد.هردو کاندید، وزرای سابق کابینۀ آقای کرزی بودند و توقع میرود از رقبای پیشتاز آقای کرزی باشند.

داکتر عبدالله و داکتر غنی هر دو مبارزات انتخاباتی شان را آغاز کرده اند.

انستیتوت بین المللی جمهوریخواهانیک سازمان بی طرف بوده و برای پیشبرد آزادی و دیموکراسی در سراسر جهان کار میکند.اکثر وجوۀ این نهاد را حکومت ایالات متحده فراهم میکند. این گروه میگوید یافته های آن به اساس سروی ۳۲۰۰ افغان در ماۀ می میباشد.

XS
SM
MD
LG