لینک های دسترسی

انجام یک روز دیگر مظاهره در ایران


احزاب مخالف حکومت در ایران امروز پنجشنبه آمادگی گرفتند برای اجرای یک روز دیگر احتجاجات بزرگ علیه انتخاب مجدد احمدی نژاد بریاست جمهوری آنکشور از امر مقامات سرپیچی کرده و به جاده ها بریزند.

میر حسین موسوی، داوبطلب شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری، در یک نامه ارسالی در ویب سایت کمپیوتری خود از حامیان اش خواسته است در عزای مرگ کسانیکه در خشونت گرائی های بعد از انتخابات کشته شده اند، جامه های سیاه بتن کرده و در جاده ها راه پیمائی کنند.

ایران تائید کرده است که در تصادمات با یک دسته از شبه نظامیان ایرانی از روز دوشنبه بدین سو، حد اقل هفت تن کشته شده اند.

نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان داده است که احمدی نژاد، رئیس جمهور بر حال ایران، در انتخابات روز جمعه با تفوق عظیم آراء بر رقبای خود پبروز شده است.

و اما الزمات مخالفین مبنی بر اینکه در انتخابات دست بازی و تقلب دست داده باعث شدید ترین تشنج از زمان انقلاب سیاسی ایران در ۱۹۷۹ ببعد شده است.

یک سخنگوی شورای مقتدر ایران، شورای نگهبان که مرکب از ملا ها و متخصصین شریعه اسلامی است، امروز پنجشنبه در رسانه های خبر رسانی رسمی ایران گفت که این شورای تقنینی برسیدگی به ۶۴۶ شکایت، دال بر بی قاعدگی ها در انتخابات ۱۲ ماه جون، تحقیق میکند.

این شورا همچنان از آقای موسوی و دو داوطلب شکست خورده دیگر دعوت کرده است در جلسه ملاقات روز شنبه شرکت کنند که برای بحث درباره شکایات شان از این انتخابات دایر می گردد.

بروز چهار شنبه ده ها هزار نفر در حالیکه تعداد زیاد شان لباس های سبز رنگ بتن داشتند که نمایانگر مبارزه انتخاباتی موسوی در انتخابات بوده است، خموشانه در جاده های تهران راه پیمائی کردند.

گروه های مدافع از حقوق بشر میگویند تعداد زیاد اعضای گروه های مخالف در روز های اخیر بازداشت و توقیف شده اند که افرادی چون ابراهیم یزدی منشی عمومی حزب ممنوع اعلام شده جنبش یا نهضت آزادی میگردد که در بخش مراقبت جدی از مریضان در یک شفاخانه تهران بستری بود.

آقای موسوی همچنان یک نامه ای را در ویب سایت خود پخش کرده که در آن او و آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از مقامات ایرانی تقاضا کرده اند افراد بازداشت شده را رها سازند و خشونت علیه حامیان شانرا متوقف سازند.

پاسبانان انقلابی ایران رسانه های خبری خارجی در ایران را تهدید کرده اند که هرگاه ایجاد تشنج کنند علیه شان اقدام قانونی خواهند کرد.

در نتیجه این اختناق ، بسیاری از تصاویر تظاهرات در هفته اخیر، توسط باشندگان ایرانی و آنهم با استفاده از وسایط انترنتی چون تویتر و فس بک، به خارج ارسال شده است.

XS
SM
MD
LG