لینک های دسترسی

راپور مرتبط به تلفات افراد ملکی در افغانستان


ایالات متحده میگوید برای افشای پلانها در جهت تقلیل تلفات تعداد اهالی ملکی افغان ها که در حملات هوائی بر طالبان جان های خود را از دست میدهند، آمادگی میگیرد.

این پلانها درج یک راپوری است که از دیر زمان انتظار آن میرفت و مرتبط به حادثه ای در ولایت فراه در اوایل ماه می است. مامورین افغان میگویند که در آن حمله هوائی ۱۴۰ تن از اهالی ملکی کشته شدند.

منابع خبر رسانی The United Press و The Wall Street Journalمیگویند، این راپور میخواهد به عساکر ایالات متحده درزمینه استفاده از حملات هوائی آموزش و پرورش بهتر داده شود.

هر دو منبع میگویند، راپور توصیه میکند که ایالات متحده باید نوع طیاره را مجدداً بررسی و مطالعه کند که از آن برای حملات هوائی در افغانستان استفاده بعمل میآید.

راپور مرتبه ایالات متحده باز هم نتیجه گیری می کند که صرف حدود ۳۰ تن از اهالی ملکی در واقعه فراه ، توام با ۶۰ تن از تندروان، کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG