لینک های دسترسی

فرار خبرنگار امریکایی از دست طالبان


« دیود رود»یک تن از خبرنگاران روزنامه امریکائی « نیویارک تایمز » از نزد اختطاف کنندگان طالب خود آزاد شده و دروضع خوبی قرار دارد .

بقرار گزارش، این خبرنگار ۴۱ سالهو طاهر لودین خبرنگار افغان و راننده موترآنها،اسداله منگل، که در ماه نوامبر در نزدیکی کابل اختطاف شده بودند پس از هفت ماه توقیف توانستند خود را رها سازند.

تایمز میگوید رود و طاهر، شام روز جمعه ، ازروی دیوار محوطه ی در منطقه وزیرستان شمالی به برون جسته و با مشاهده و کمک یک سکوت نظامی پاکستان توانستندخودرا نجات بدهند .

رود جزو افراد تیم برنده جایزه پولیتزر بود که بخاطر گزار ش شان از افغانستان و پاکستان مستحق این انعام شدند.آنها برای تحقیق درباره مواد کتابی، که در نظر بود نگاشته شود، به افغانستان رفته بودند .

کارمندان تایمز گفته اندکه آن موسسه نشراتی و سایر موسسات خبری، بخاطر نگرانی برای حیات و مصونیت این افراد،حاضر نشده بودند براین واقعه صحبت کنند. روزنامه گفته است لودین درعین فرار، پایش زخمی شده است.

XS
SM
MD
LG