لینک های دسترسی

تقاضای اوباما ازحکومت ایران درتوقف خشونت واعمال غیرعادلانه


رئیس جمهوربراک اوباما از حکومت ایران تقاضا کرده است خشونت واعمال غیرعادلانه علیه مردم خود را متوقف سازد .

رئیس جمهور اوباما این تبصره های خودرا در یک بیانیه بروز شنبه به تعقیب گزارشها دال بر وقوع تصادمات شدید بین مقامات ایرانی و مظاهره کنندگان در تهران نمود .

رئیس جمهوراوباما از ایران تقاضا کرد از طرق رضایت مردم خود حکومت کند نه از راه فشار و جبر .

او گفت ایالات متحده در کنار همه کسانی قرار می گیرد که سعی می کنند حق اجتماع جهانی اجتماعات و ابراز آزادی کلام خودشان را بکار بندند.

بروز شنبه در شهرهای نیویارک و واشنگتن صد ها تن از مظاهره کنندگان در حمایت از گروه های مخالف ایرانی اجتماع کردند .

زیاده از یکهزار نفر در جاده های هامبورگ، آلمان راه پیمائی کردند. بعضی از مظاهره کنندگان فیته های سبز و تصاویر احتجاج کننده زخمی شده درایران را حمل می کردند، درحالیکه سایرین بیرق های ایران و شعارهائی را حمل نمودند که بروی آنها نگاشته شده بود : « رای من چه شد ؟ »

در فرانسه هزاران تن در شمال پاریس برای راهپیمایی ئی اجتماع نمودند که از طرف تبعیدیان ایرانی و شورای ملی مقاومت ایران تنظیم یافته بود .

XS
SM
MD
LG