لینک های دسترسی

ایران: صدای امریکا و بی بی سی مسول نارامی ها در ایران


وزارت خارجه ایران صدای امریکا و بی بی سی را مسول نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران خوانده است.

رسانه پرس ایران از حسن قشقاوی، سخنگوی وزرات خارجه ایران نقل کرده است که میگوید مکالمه ایرانیان با این موسسات خبری با حاکمیت ایرانیان در تضاد بوده و "یک عمل خسمانه در مقابل ملت ایران ملاحظه میگردد."

این سخنگوی بروز شنبه صدای امریکا و بی بی سی را منابع قوماندهی خواند که مظاهرات بعد از انتخابات در ایران را شعله میسازند.

مقامات ایرانی گزارش های خبرنگران آزاد در مورد مظاهرات ضد حکومت را شدیدا محدود ساخته اند.

ولی شاهدان عینی از طریق تلفون و انترنیت با خارج تماس گرفته و از رویداد های روز گزارش میدهند.

ایرانی ها بر صفحات انترنیتی چون تویتر، فیس بوک و یو تیوب اتکاء کرده و در مورد مظاهرات و سرکوبی های جاری در شهر های شان اطلاع میدهند.

و رسانه های خبری هم خود را با معلومات های نشر شده درین صفحات متکی یافته اند.

XS
SM
MD
LG