لینک های دسترسی

اظهارات قوای بحری امریکا در مورد استقامت کشتی کوریای شمالی


رسانه های کوریای جنوبی و امریکایی گزارش میدهد که یک کشتی کوریای شمالی که به تخطی از تعزیرات ملل متحد متهم بوده، به صوب سنگاپور در حال حرکت میباشد.

یک کشتی تخریب کنندۀ قوای بحری این کشتی را در اقیانوس آرام از زمانی بروز چهارشنبه تعقیب میکند که بندر کوریای شمالی را ترک نمود.

مامورین امریکایی میگویند کنگ نام، اولین کشتی کوریای شمالی است که تحت قطعنامۀ جدید شواری امنیت ملل متحد که در ماه جاری تصویب شد، ردیابی میگردد.

این قطعنامه اعضای ملل متحد را اجازه میدهد تا کشتی های بارکشی کوریای شمالی را بخاطر لوازم غیر قانونی تکنالوژی راکت ها تلاشی نمایند.

مامورین امریکایی میگویند کنگ نام یکی از چندین کشتی های بوده که کوریای شمالی در گذشته در تجارت مهمات از آن استفاده نموده است.

سنگاپور، که یکی از متحدین ایالات متحده میباشد، میگوید در صورتیکه کنگ نام به صوب بنادر آن کشور همراه با مهات حرکت نماید، پاسخ مناسبی خواهد ارائه نمود.

XS
SM
MD
LG