لینک های دسترسی

جنرال ستانلی برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی، حملات هوایی را در افغانستان کاهش میدهد


روزنامۀ نیویارک تایمز در شماره مورخه ۲۲ جون خود مینویسد که قوماندان جدید نیرو های امریکا در افغانستان میگوید وی برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی، بصورت فاحشی استفاده از حملات هوایی را در آنکشور کاهش خواهد داد.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید جنرال ستانلی مک کرستل طی مصاحبات مختلف در چند روز اخیر اظهار داشته است که فقط در مواردیکه نیرو های امریکایی و یا ائتلاف در مخاطره قرار میگیرند، از طیارات جنگی استفاده خواهد شد.

و اگر درگیری با طالبان در مناطق پرنفوس باشد حملات هوایی محدود خواهد بود، زیرا اکثراً تلفات در مناطق پر نفوس رخ میدهد. برعلاوه طبق اظهارات جنرال مک کرستل، مقررات در حمله بالای خانه ها و یا تعمیرات رهایشی که طالبان پناه میگیرند، سخت گیرانه تر خواهد بود.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید جنرال مک کرستل طی صحبت ویدویویی با مامورین ارشد اردوی امریکا اظهار داشت که اگر از قوه هوایی بصورت مسئولانه استفاده نگردد، در برگیرنده هسته تباهی خواهد بود. وی میگوید ما نباید در این جنگ شکست بخوریم.

روزنامه نیویارک تایمزدر ادامه مقاله از تلفات ملکی در جریان حملات هوایی در افغانستان و انتقادات حکومت افغانستان در اینمورد یاد آور شده و بعد از حادثه ۴ می قریه گرانی یاد نموده است که طی حملات هوایی قوای ناتو، افراد ملکی بقتل رسیدند.

این حمله زمانی بوقوع پیوست که یک گروه بزرگ طالبان بر یک گروه ۲۰۰ نفری عساکر و پولیس افغان و مشاورین امریکایی حمله نمودند. این حمله که از حوالی ظهر آغاز شد تا شب دوام نمود و امریکایی ها طالب حمایت هوایی گردیدند.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید باوجودیکه بمباردمان هوایی منجر به متوقف نمودن حملات طالبان گردید ولی تلفات و خسارات زیادی را هم ببار آورد.

در این حمله طبق تخمین وزارت دفاع امریکا ۲۶ فرد ملکی کشته شدند، گزارش وزارت دفاع حاکی است که کارکنان طیاره اشتباهات جدی را مرتکب شده و قبل از بم افگنی، قادر به تشخیص موجودیت افراد ملکی در تعمیرنگردیدند.

به همین دلیل روزنامه نیویارک تایمز مینویسد که طبق مقررات جدید جنرال مک کرستل، اینوع حملات دیگر تکرار نخواهد شد حتی اگر بقیمت فرار نمودن تعدادی از طالبان هم تمام شود.

XS
SM
MD
LG