لینک های دسترسی

خامنه ای: ایران تسلیم فشار نخواهد شد


آیت الله علی خامنه، رهبر عالی مذهبی ایران میگوید ایران در احتجاجات بعد از انتخابات ریاست جمهوری تسلیم فشار نخواهد شد.

تبصره های خامنه ئی امروز چهار شنبه یکروز بعد از آن بعمل آمد که شورای نگهبان ایران حکم اش را صادر نموده و گفت برغمدریافت بی قاعدگی ها در انتخاباتدر ۵۰ ناحیه ایران ، نتایج انتخابات را لغو نخواهد ساخت.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحدهبروز سه شنبه گفت در مورد مشروعیت رای گیری که بهپیروزیقاطعبرای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متنج شد، سوالاتی بزرگی وجود دارد.

در اعلامیه های که در انترنت از ایران داده شده است، اجتماعمخالفین انتخابات در بعد از ظهر امروز در بیرون پارلمان ایران جمع شده بودند.

محافظین انقلابی نخبه ایران هشدار داده ا ند کهمظاهرات علیه نتایج انتخابات را درهم خواهند کوبید.

و دریک انکشاف جداگانه،یک معاوننزدیکبه میر حسین موسوینامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری که در انتخابات شکست خورده میگوید پولیس بر دفاتر یک روزنامه مربوط به صدر اعظم سابق حمله کرده و ۲۵ تن از اعضا و کارمندانآن رابازداشتکرده اند.

معاون میر حسین موسوی به موسسات و منابع خبر رسانی غربیامروز گفت، حمله بردفاترروزنامه کلام سبز بروز دوشنبه صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG