لینک های دسترسی

بررسی وضع اقتصاد در جهان


مامورین از ۱۲۶ کشور در کنفرانس روی اصلاح سازی نظام مالی جهان که برای سه روز در مقر ملل متحد در نیویارک دایر میگردد، شرکت میکنند.

یکی از موسسات بین المللی برزو چهار شنبه وضع اقتصاد جهان را ارزیابی نمود.

موسسه همکاری های اقتصادی و انکشافی که مرکز آن در پاریس است گفته است، کساد اقتصادی در جهان که طی ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده، به پایینترین حد تنزیل خود رسیده و منبعد رو به بهبود خواهد بود.

راپور این موسسه همچنان میگوید خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی ازین کساد دوامدار خواهد بود.

این موسسه علاوه میکند که هر چند در کشور های چون چین نشانه های بهبودی در اقتصاد دیده میشود، ولی تجارت در عرصه بین المللی در سال جاری ۱۶ فیصد گاهش خواهد داشت.

موسسه همچنان یاد آورمیشود مقیاس بی کاری نیز بلند خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG