لینک های دسترسی

تلاش چین برای پاک سازی صفحات انترنیتی غیر اخلاقی


چین میگوید شرکت بزرگ انترنیتی گوگلز جهت پاک سازی صفاحات غیر اخلاقی خود در بخش صحات چینیای خود بطور کافی عمل ننموده و بناعا برخی از بخش های این خدمات انترنیتی این شرکت متوقف ساخته است.

رسانه خبر رسانی زین هوا چین گزارش میدهد که موسسه نظارات از انترنت چین از شرکت گوگلز خواسته است بخش جستجو معلومات انترنیتی خود را در چین کاملا متوقف سازد.

گوگلز طی یک اعلامیه گفته است مقامات این شرکت با نمایندگان حکومت چین ملاقات نموده و مسله را مورد بحث قرار داده است و جهت معامله با مشکل مسایل غیر اخلاقی در بخش چین خدمات انترنیتی اش پی هم کار میکند.

در عین حال، چین قصد دارد برای نظارات از صفحات انترنینی و جهت جلوگیری از توسعه مواد غیر اخلاقی از طریق انترنیت هزاران نفر رضا کار استخدام کند.

همچنین اخیرا چین امر کرد کمپیوتر ها باید همراه با پروگرام خاصی که دیدن از صفحات انترنیتی غیر اخلاقی را منع مینماید، فروخته شوند.

ولی اعتراض مردم باعث شد حکومت بعدا اعلان کند که نصب چنین پروگرام دلخواه است.

وزیر خارجه چین میگوید این مسولیت دولت است که جوانان را از استفاده غیر صحی و دیدن از صفحات نامناسب و غیر اخلاقی دیدن نمایند.

XS
SM
MD
LG