لینک های دسترسی

از موسوی خواسته شده است چالش انتخاباتی خود را پس بگیرد


در ایران با وجود سرکوبی جاری مظاهره کنندگان که شامل بازداشت های استادان پوهنتون، خبرنگاران و شهروندان عادی میگردد، صفحات انترنیتی گروه های مخالف باز هم خواستار اجتماع واحتجاج در تهران شده اند.

میر حسن موسوی در بیاینه ای که امروز پنجشنبه در صفحه انترنیتی رسمی خود پخش کرده گفته است که دسترسی و به طرفدارانش وسیعاً محدود ساخته شده و تحت فشار قرار داده شده تا چالش انتخاباتی خود را پس گیرد.

میر حسین موسوی گفته است دست کم ۷۰ تن از استادان پوهنتون، بعد از ملاقات شان با او بروز چهار شنبه، یعنی یک روز بعد از آن که میان افراد پلیس و احتجاج کنندگان در نزدیکی پارلمان ایران در تهران تصادماتی رخ داد، توقیف شده اند.

میر حسین موسوی که ریاست جمهوری ایران را به تاریخ ۱۲ جون به نفع محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بر حال آن کشور باخته است، اتهام وارد نموده که درانتخابات جعل کاری بزرگ دست داده است .

اما رهبر مذهبی عالی ایران و شورای نگهبان او میگویند که نتایج انتخابات را نمیتوان باطل اعلام کرد.

تظاهرات بعد از انتخابات ایران حد اقل ۱۷ تن کشته و صد ها تن توقیف شده اند.

XS
SM
MD
LG