لینک های دسترسی

انتقاد بیشتر احمدی تژاد از اوباما


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران انتقاد خود را از براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تکرار نموده میگوید ایالات متحده در امور ایران مداخله میکند.

آژانس خبرگزاری رسمی ایران بروز شنبه از قول رهبر ایران گزارش داد که آقای اوباما در مورد تغیر حرف میزند ولی به مداخله در امور ایران ادامه میدهد.

بروز جمعه، براک اوباما رئیس جمهور خشونت بعد از انتخابات علیۀ احتجاج کنندگان در ایران را ظالمانه خواند. او همچنان گفت هر نوع گفت و شنود مستقیم و یا دپلوماسی با ایران تحت تاثیر وقایع اخیر قرار خواهد گرفت.

وزارت خارجۀ ایران نیز یک بیانیۀ گروۀ هشت کشور بزرگ صنعتی را که بخاطر خشونت ها در ایران اظهار تاسف کرده بود و از ایران تقضا نموده بود از حقوق بشر و آزادی بیان پیروی کند، تقبیح نمود. آژانس خبرگزاری رسمی ایران از قول حسن قشقوی، سخنگوی آن وزارت گزارش داد که گروۀ هشت کشور را بمداخله و بعمل آوردن تبصره های عجولانه متهم مینمود.

مظاهرات عظیم خیابانی که در قبال انتخابات مورد منازعه براه افتاده بود، بعد ازان اکثراً کاهش یافت که صدها نفر توقیف گردید و تعداد افراد پولیس افزایش یافت.

XS
SM
MD
LG