لینک های دسترسی

حملۀ ناگهانی تندروان طالب بر کاروان وسایط اردوی پاکستان


در حالی که قوای نظامی پاکستان برای یک تهاجم تمام عیار بر وزیرستان جنوبی آمادگی میگیرد، مقامات پاکستانی میگویند تندروان طالب بر یک کاروان وسایط اردو در وزیرستان شمالی حمله کردند.

مقامات امنیتی میگویند درین حمله در منطقۀ ناآرام شمال غرب شش عسکر کشته شدند.

قبلاً در طول روز، مقامات پاکستانی گفتند طیارات نظامی بر مواضع مظنون طالبان در وزیرستان جنوبی حمله کرده حد اقل هشت تندو مظنون را بقتل رسانید.

این خشونت در حالی بوقوع پیوست که حکومت پاکستان اعلام نمود که در بدل اطلاعاتی که بدستگیری و یا مرگ بیت الله محسود، رهبر طالبان منجر گردد، ۶۱۵ هزار دالر می پردازد.

این جایزه برای محسود و ده تندرو ارشد بروز یکشنبه در روزنامه های پاکستانی بنشر رسید.

محسود که در وزیرستان جنوبی پایگاه دارد مسؤل ده ها حمله بر اهداف حکومتی و ملکی میباشد و اظهار عقیده میشود که یک دستیار کلیدی جنگجویان القاعده در پاکستان است.

ایالات متحده برای دستگیری محسود پنج ملیون دالر جایزه تعیین نموده است.

XS
SM
MD
LG