لینک های دسترسی

قوماندان امنیۀ ولایت قندهار کشته شد


قوماندان امنیۀ ولایت قندهار و نه فرد پولیس در جریان تبدلات آتش در یک دفتر مدعی العموم منطقه بقتل رسیده اند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان گفت واقعه در حالی رخ داد که یک دسته از محافظین امنیتی خصوصی بدفتر مدعی العموم ولایت داخل شده آزادی یک زندانی را تقاضا کردند.

او گفت این گزارش نشان میدهد که محافظین برای قوای ائتلاف کار میکردند.

رئیس جمهور گفت مقامات پولیس مقاومت نمودند و در نتیجه تبادلات آتش رخ داد. او تقاضا کرد که عساکر خارجی کسانی را که درین واقعه دست داشتند تسلیم حکومت نمایند.

اما ارتباط بین محافظین امنیتی و قوای ائتلاف واضح نشده است. یک سخنگوی قوای نظامی ایالات متحده گفت کدام عسکر ناتو و یا ائتلاف درین واقعۀ روز دوشنبه دخیل نبودند.

بروز یکشنبه، مقامات افغانی گفتند جنگجویان طالب حد اقل هفت فرد پولیس را در دو حملۀ جداگانه در غرب افغانستان بقتل رسانیدند.

مقامات میگویند پنج فرد پولیس و حد اقل هفت جنگجوی طالب وقتی کشته شدند که تندروان بر یک موضع پولیس در ولایت فراه حمله نمودند.

XS
SM
MD
LG