لینک های دسترسی

اسارت یک عسکر ایالات متحده در افغانستان


مامورین نظامی ایالات متحدهدر افغانستان میگویند عسکری که از روز سه شنبه بدینسو مفقود شده بود،اکنون عقیده میرود، توسط شورشیان اسیر گرفته شده است .

تورن الیزابت متیاس، سخنگوی زن قوای نظامی ایالات متحده حاضر نشد راجع به هویت این عسکر ایالات متحده تفصیل بدهدویا راجع به شرایط و احوالی که او اسیر گرفته شده چیزی بگوید. اوگفت قوای نظامی از افشای معلومات در مورد، بخاطرمحافظت او اجتناب می کند .

قبلاً اهالی ملکی در شرق افغانستان گزارش دادند که یک عسکر ایالات متحده درساحه بروز سه شنبه مفقود شده است. قوای نظامی ایالات متحده میگوید از منابع دست داشته خود برای دریافت این عسکر و برگردانیدن سالم اواستفاده می کند.

XS
SM
MD
LG