لینک های دسترسی

Breaking News

عملیات نظامی قوای امریکایی و افغان درهلمند


درحالی که یک عسکر ایالات متحده درشرق افغانستان اسیر گرفته شده است، حدود ۴٫۰۰۰ تن از عساکر بحریه ایالات متحده امروز پنجشنبه در مواضع مستحکم طالبان درجنوب افغانستان پیاده شدند و اولین عملیات بزرگ را بموجب ستراتیژی جدید رئیس جمهور براک اوباما برای با ثبات سازی افغانستان براه انداختند .

عساکر ایالات متحده و حدود۶۵۰ تن از عساکر افغانی وافراد پلیس در ساعات قبل از بامداد و تاریکی شب امروز پنجشنبه بوقت محل وارد ساحه پائینی وادی دریای هلمند واقع در سرحد پاکستان شدند که قلب و مرکز شورش طالبان را میسازد .

عساکر ایالات متحده به ذریعه عراده های ذرهی وارد شهر و دهات شدند در حالیکه سایرین ذریعه هیلی کوپتر ها دست به این عملیات زدند .

قوای نظامی ایالات متحده میگویدماموریت این ۴٫۰۰۰ عسکرامریکائی آن است تا طالبان تندرو را از محل برانند و امنیت را در منطقه قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ۲۰ آگست نگهدارند .

از جانب دیگراردوی پاکستان میگویدکه عساکرآن کشور راه فرارتندروان طالب را از حمله قوای ایالات متحده موسوم به« عملیات خنجر»در سرحد با افغانستان سد کرده ا ند .

این حمله زمینی و هوائی قوای ایالات متحده بزرگترین حملهعساکر بحریه ایالات متحده از هنگامی است که عساکر امریکائیدر ۲۰۰۴ برای اشغال شهر فلوجه عراقی درآن کشورانجام دادند .

والی ولایت هلمند به صدای امریکا گفتکه حملات گذشته قوای ایالات متحده در ساحه اکثر بدون نتیجه باقی می ماند و طالبان همینکه یک بار عساکرساحه راترک میدادند دوباره آنرا اشغال میکردند .

برید جنرال لری نیکلسن در تبصره بر عملیات جدید عساکربحریه ایالات متحده درجنوب افغانستان گفت این عساکر پوسته های را درساحه احداث کرده و در این منطقه زرع کوکنار، در بین مردم زندگی خواهند کرد .

ولایت جنوبی هلمند افغانستان منطقه عمده کشت خشخاش در افغانستان است و بیش از ۹۰٪ تریاک جهان را میسازد. مامورین ایالات متحده میگویند قاچاق تریاک در افغانستان را بخشی ازعملیات طالبان را تمویل می کند.

عملیات امروزی عساکر بحریه ایالات متحده در هلمند، بزرگترین و وسیعترین عملیاتی است که اینک در عهد ادارهرئیس جمهوربراک اوباما و ستراتیژی نظامی کاملاً تغییر یافتها و در افغانستان تطبیق می گردد.

XS
SM
MD
LG