لینک های دسترسی

قوای ایالات متحده در قلب قلمرو طالبان در افغانستان


کوشش قوای تحت رهبری ایالات متحده بمنظور مقابله با تندروان و بدست آوردن طرفداری افغان ها در منطقۀ جنوبی تحت کنترول طالبان بروز جمعه با حرکت عساکر بدهات دور دست ادامه داشت.

در حدود چهار هزار عسکر پیادۀ بحریۀ ایالات متحده و چندین صد عسکر افغانی در ولایت هلمند، سنگر دور دست تندروان که تابحال بمقابل کنترول حکومت مرکزی مقاومت کرده، اخذ موقع نموده اند.

طبق گزارش، عساکر که مواضع خود را تاسیس کرده و در صدد ملاقات با رهبران اهالی بودند، صرف با مقاومت دسته های منزوی مواجه شده اند. هدف این عملیات قطع راه های تدارکاتی طالبان، کسب طرفداری مردم محل که با تندروان همدردی دارند و حفظ امنیت برای انتخابات ریاست جمهوری مجوزۀ ماۀ اسد میباشد.

قوای نظامی ایالات متحده میگوید درین تهاجم یک عسکر پیادۀ بحریه کشته و چندین تن دیگر زخمی شده اند.

در شرق افغانستان، مقامات ایالات متحده میگویند قوای نظامی از همۀ منابع دست داشته برای یافتن یک عسکر امریکائی که اظهار عقیده میشود بروز سه شنبه توسط تندروان در ولایت پکتیکا باسارت گرفته شده بود، استفاده میکند.

این تهاجم در جنوب اولین عملیات تحت استراتیژی جدید براک اوباما رئیس جمهور برای شکست دادن شورش خشونتبار طالبان میباشد.

پاکستان بعضی از عساکر خود را در سرحد افغانستان تعبیه نموده تا شورشیانی را که از تهاجم در ولایت هلمند فرار میکنند، متوقف سازند.

XS
SM
MD
LG