لینک های دسترسی

اتهامات خیانت ملی توسط روزنامۀ ایرانی بر رهبر مخالفین حکومت


یک روزنامۀ مشهور ایرانی تقاضا کرده که میر حسین موسوی، صدراعظم سابق و کاندید عمدۀ مخالفین حکومت برای ریاست جمهوری، باتهام خیانت ملی محاکمه شود.

یک سرمقالۀ شمارۀ روز شنبۀ روزنامۀ محافظه کار «کیهان» آقای موسوی را به کار با حکومات خارجی جهت ایجاد ناآرامی در قبال شکستش در انتخابات ریاست جمهوری ماۀ گذشته، متهم کرد.

این روزنامه صدراعظم سابق را به عمل بدستور ایالات متحده جهت تحریک شورش در قبال انتخابات متهم نمود.

درین سرمقاله بقلم حسین منتظری، یک مشاور نزدیک رهبر روحانی همچنان تقاضا شده که محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و یک اصلاح طلب برازنده باتهام خیانت ملی محاکمه شود.

آقای خاتمی رهبران ایران را بخاطر تائید انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، به کودتا علیۀ دیموکراسی متهم کرده است.

در عین زمان، یک وکیل مدافع چندین مقام ارشد سابق که در عهده ریاست جمهوری خاتمی کار میکردند، میگوید آنها به اقدام علیۀ امنیت ملی متهم شده اند.

این عین اتهامی است که بر دو کارمند محلی سفارت برتانیه که هنوز در توقیف هستند، وارد گردیده است.

در عین زمان، تلویزیون دولتی موسوم به Press TV بروز شنبه گفت ۳۵ نفر باتهام رهبران احتجاجات توقیف گردیده اند.

XS
SM
MD
LG