لینک های دسترسی

در عملیات نظامی در سوات ۱۴ طالب کشته شدند


اردوی پاکستان میگوید طی عملیات نظامی در ۲۴ ساعت گذشته، قوای پاکستان ۱۴ مظنون طالب را هلاک ساخته است.

اعلامیه نظامی بروز دوشنبه گفت، قوا در مناطق سوات، بنو و منطقه دیر با جنگجویان محلی مقابله نموده و یک مقدار مواد منفجره، مهمات و چندین میل تفنگ بدست آوردند.

قوای امنیتی همچنان ۵۰ قاطری را که روی شان سلاح، ادویه جات و مهمات بار بود بدست اوردند.

همچنان، اردوی میگوید یک بم کنار جاده در منطقه دیر بالا منفجر نموده، یک طفل را کشته و ۱۰ نفر ملکی را مجروح ساخت.

در حالیکه اردوی پاکستان علیه جنگجویان طالب در وادی سوات و قسمت های از مناطق قبایلی - جایکه طالبان بر آن کنترول دارند درحال جنگ اند، تقریبا ۲ میلیون نفر در داخل پاکستان بی جا شده اند.

اردوی پاکستان میگوید تا به حال حدود ۴ هزار و ۸ صد خانواده به خانه های خود در وادی سوات برگشته اند.

XS
SM
MD
LG