لینک های دسترسی

موافقۀ روسیه در مورد پرواز های قوای هوایی ایالات متحده به افغانستان


روسیه به ایالات متحده صلاحیت داد تا از حریم فضایی آنکشور برای پرواز طیارات حمل ونقل عساکر و اکمالات نظامی به افغانستان استفاده کند.

موافقۀ که امروز دوشنبه در جریان جلسۀ سران امریکا وروسیه در ماسکوبه امضا رسید،به بیش از ۴۵۰۰ پرواز نظامی در سال ودر حدود ۱۲ پرواز در روز اجازه میدهد که عساکر ، سلاح مهمات نظامی ، وسایل نظامی و پرزه های فالتو را انتقال دهد.

مامورین ارشد امریکایی می گویند این پرواز ها مزد انتقال را نخواهند پرداخت و در قلمرو روسیه توقف نخواهند کرد.

ماسکو در گذشته انتقالات ایالات متحده از فراز قلمروش را محدود نموده و آنرا به اکمالات غیر نظامی که توسط خط آهن انتقال داده میشد محدود ساخته بود.

قصرسفید گفت موافقۀ انتقال هوایی، بیش از ۱۳۰ ملیون دالررا در سال از ناحیۀ مواد سوخت و سایرمصارف انتقال صرفه خواهد کرد.

این دو رئیس جمهور همچنان موافقه کردند که تدابیر مشترک ضد دهشت افگنی و ضد جنایات بشمول همکاری در شراکت مالی استخبارات در مبارزه علیۀ قاچاق هروئین را گسترش بخشند.

XS
SM
MD
LG