لینک های دسترسی

در روزنامه ها: همکاری های جدید بین ایالات متحده و روسیه


روزنامۀ ده تایمز آف اندیا از واشنگتن مطلبی را در مورد همکاری های جدید ایالات متحده و روسیه بعد از ملاقات روسائی جمهور دو کشور نوشته است.

در مطلب آمده، درحالیکه روسیه و ایالات متحده طالبان و القاعده را منحیث دشمن مشترک عنوان نمودند، هر دو کشور وعده نمود تا در جنگ ضد دهشت افگنی و حل مشکل قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار مشترکاً کار نمایند.

این تصامیم حین سفر براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو و ملاقات وی با دمتری مدویدف همتای روسی اتخاذ گردید.

تایمز آف اندیا افزوده که دو کشور یک موافقۀ را به امضا رسانیدند که ایالات متحده میتواند قوا و لوازم نظامی را با استفاده از فضای روسیه به افغانستان انتقال بدهد.

این موافقتنامه که توسط سرگی لفروف، وزیر خارجه و ولیم برنز، معین وزارت خارجۀ ایالات متحده امضا گردید، برای امریکا سالانه اجازۀ ۴۵ هزار پرواز را میدهد و این راه جدید هوایی برای امریکا سالانه تا ۱۳۳ میلیون دالر منفعت میرساند.

با تذکر به اهمیت افزایش تلاش های بین المللی جهت با ثبات ساختن افغانستان، دو رئیس جمهور طی یک بیانیۀ مشترک تعهدات شانرا در جنگ مشترک ضد دهشت افگنی، افراطیت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر در آن کشور دوباره تصریح نمودند.

بازهم در رابطه به سفر رئیس جمهور اوباما، در صفحۀ انترنتی فاکس نیوز مطلبی نشر شده که فشردۀ آن تقدیم میشود.

فاکس نیوز از مایکل مکفول، مشاور ارشد قصر سفید در مورد یکی از بن بست های فعلی بین دو کشور که نصب سیستم دفاع راکتی در پولند است، نقل قول نموده که این دوران جنگ سرد نیست.

این روابط بخاطر رقابت، با هم مواجه شدن و یا مخالفت نمودن نیست. او علاوه نمود که تهدیدی که ایالات متحده ازین ناحیه به روسیه متوجه میسازد، اصلاً حقیقت ندارد و رئیس جمهور درین مورد ازین بیشتر واضح بوده نمیتوانست.

یک نکتۀ جالب که در بیانیه تذکر نیافت نقش ایالات متحده در شکست روسیه در افغانستان در جریان دهه هشتاد میلادی بود.

در ختم مطلب باز هم از مشاور قصر سفید نقل قول شده که آنچه در دو کشور روی آن بیشتر تمرکز و صحبت نمود هشت و نُه موضوع در روابط چند جانبۀ دو کشور است، نه آنچه که ایالات متحده و روسیه روی آن مخالفت دارند.

آرین بیکر، نویسندۀ مجلۀ تایم از کابل مطلبی را در مورد تطبیق پالیسی جدید ایالات متحده در افغانستان نوشته است که فشردۀ آن تقدیم میشود.

در مطلب آمده، تا هنوز برداشت از استراتیژی جدید رئیس جمهور براک اوباما در افغانستان مثبت بوده است. از چند روز بدین طرف، چهار هزار عسکر امریکایی با ۶۵۰ عسکر افغان در جنوب آن کشور بخاطر تصفیۀ قریۀ دریای هلمند با شورشیان در حال مبارزه میباشد.

تایم افزوده، به استثنی یک منطقۀ که شورشیان مقاومت نشان میدهند، در سایر جاه ها جنگ محدود و اندک بوده است. شورشیان زمانیکه با حملۀ شدید و قوی مواجه میشوند، عقب نشینی کرده پنهان میشوند.

از جانب دیگر، برای ایالات متحده یکی از دست آورد های عمده، عدم تلفات غیر نظامیان میباشد. ایالات متحده در آغاز اعلام نموده بود که هدف این عملیات نظامی مصون ساختن و تامین امنیت مردم عام از شر طالبان میباشد.

نویسندۀ تایم نگاشته است، با در نظرداشت پیامد های کشته شدن غیر نظامیان، جنرال ستنلی مککرستل قواماندان جدید قوای ائتلاف در افغانستان جلوگیری از تلفات افراد ملکی را هستۀ طرز مبارزۀ جدید علیه طالبان ساخته است. مککرستل اعلام نمود که یک طرز العمل جدید را برای عساکر بخاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان نشر خواهد ساخت.

مطلب ادامه یافته است که طرز جدید جنگ را در کوتاه مدت مغلقتر خواهد ساخت، ولی افغان ها قبلاً ازین روش تمجید و تقدیر میکنند. تایم از حنیف اتمر وزیر داخلۀ افغانستان نقل قول نموده که عکس العمل های مثبت را در مورد عملیات هلمند بدست آورده است. مردم افغانستان از طرز کار جنرال مککرستل اظهار رضایت نموده اند.

در ختم مطلب مجلۀ تایم پیش بینی شده است که گام بعدی در جنگ افغانستان تطبیق یک استراتیژی مفصل برای ثبات بخشیدن افغانستان خواهد بود تا دولت آن کشور را در ایجاد فرصت های اقتصادی و یک سیستم درست قضائی برای افغان ها مساعدت نماید.

نویسنده نتیجه گیری نموده، ولی ایجاد و تطبیق اینگونه استراتیِژی نسبت به عملیات نظامی، به زمان و حوصله مندی بیشتر نیاز دارد. نتنها برای افغان ها، بلکه برای ایالات متحده که قیمت آنرا میپردازد.

XS
SM
MD
LG