لینک های دسترسی

سالگرد قیام محصلین ایرانی در برابر حکومت در ده سال قبل


شاهدان عینی در تهران میگویند امروز پنجشنه که مصادف به سالگرد قیام محصلین ایرانی در برابر حکومت در ده سال قبل بود، چند صد نفر با سر پیچی از هشدار حکومت، مظاهره کردند.

شاهدان میگویند قوای امنیتی ایران بسرعت برای فرونشاندن مظاهره وارد صحنه شدند.

آژانس خبری فرانسه میگوید افراد پلیس ایرانی که مجهز با دنده های چوبی ضد تظاهرات بودند با احتجاج کنندگانی که شعار داده و به سمت پوهنتون تهران در حرکت بودند تصادم کردند که ده سال قبل صحنه نظاهرات بود.

طرفداران میر حسین موسوی، رهبر مخالفین انتخابات اخیر برای ریاست جمهوریقبلاً برای برگذاری این دهمین سالگرد سرکوبی خونین محصلین پوهنتون تهران، خواستار براه افتادن تظاهرات شده بود.

مقامات ایرانی هشدار داده بودند که نیرو های امنیتی ایران هر گونه احتجاج را خرد و نابود خواهند کرد. آژانس خبری دولتی « ایرنا» از قول « مرتضا تمدن » والی تهران گفته است که هیچ اجازه نامه ای برای احتجاج و راه پیمائی داده نشده و هر کس که از ممانعت احتجاجات سرپیچی کندبا عکس العمل خرد کننده مواجه خواهد گشت.

گذارش شده که تدابیر امنیتی شدید در اکثر ساحات تهران، بشمول ساحه نزدیک به پوهنتنون تهران، گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG