لینک های دسترسی

پاکستان از مهاجرین خواسته است به خانه هایشان در سوات برگردند


مامورین پاکستان به حدود دو میلیون مهاجرداخلی پاکستان که از جنگ دروادی سوات فرار کرده اند میگویند که منطقه برای عودت شان تقریباً آماده است.

یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز پنجشنبه گفت که اکثر حصص ساحه مصون ساخته شده و خدمات اساسی دوباره آغاز شده است.

معهذا گذارش های محلی از منطقه وادی سوات مشعر است که تندروان طالب در ساحه هنوز فعال اند و به تخریف و ترعیب مردمان محل ادامه میدهند.

از هنگامیکه یک حمله تمام عیار را در اواخر ماه اپریل جهت پاک کاری ساحه از وجود شورشیان طالب براه انداختند، ده ها هزار نفر فراری شدند و زندگی در کمپ ها را در پیش گرفتند.

تعداد زیاد دیگر در منازل دوستان و اقارب شان بسر میبرند. ادارات پناه گزینان هشدار میدهند که اکثر جوامع شدیداً مملو از مهاجرین شده اند.

آقای رضا گیلانی صدر اعظم بریتانیا میگوید مهاجرین میتوانند سر از هفته آینده «۱۳ ماه جولائی » به منازل و کاشانه های شان بر گردند، هر چند اردو، بدلایل امنیتی، در ساحات شان باقی بمانند.

صدر اعظم پاکستان میگوید در جریان حمله بر سوات ۱٫۷۰۰ تن از تندروان کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG