لینک های دسترسی

تلفات تندروان، عساکر و افراد پولیس در جنگ های افغانستان


در واقعات جداگانه در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان دو عسکر برتانوی، دو فرد پولیس و چندین تندرو طالب کشته شدند.

قوای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده بیانیه ای را صادر نموده که حاکیست عساکر در جریان حمله ای بر یک مجتمع در ولایت غزنی چندین تندرو را بقتل رسانیدند.

وزارت داخلۀ افغانستان میگوید در یک واقعۀ جداگانه بروز پنجشنبه انفجار یک بم کنار جاده در نزدیک سرحد جنوبی کشور با پاکستان دو فرد پولیس بقتل رسیدند.

وزارت دفاع برتانیه گفت عساکر آن کشور در ولایت هلمند بقتل رسیدند ، جائیکه ایالات متحده اخیراً طی یک تهاجم عمده، ۴۰۰۰ عسکر قوای پیادۀ بحریه را اعزام نمود تا طالبان را ریشه کن کند.

XS
SM
MD
LG