لینک های دسترسی

پیشگوئی صدراعظم برتانیه در مورد یک تابستان دشوار در افغانستان


گوردن برون، صدراعظم برتانیه آنچه را یک تابستان خیلی دشوار در افغانستان خواند، پیشگوئی نمود.

برون بروز جمعه طی صحبت در کنفرانس غنی ترین هشت کشور جهان در ایتالیا گفت که جامعۀ بین المللی باید به تعهدات شان به افغانستان جامۀ عمل بپوشانند. افغانستان در نظر دارد ماۀ آینده انتخابات ریاست جمهوری را دایر کند.

این تبصره های صدراعظم برتانیه به تعقیب مرگ ده عسکر برتانوی طی نه روز در افغانستان بعمل آمد. این رقم، تعداد تلفات عساکر برتانوی را در ماموریت شان در هلمند ا فغانستان که طالبان دران سلطه دارند، به ۱۷۹ نفر رسانید.

تهاجم در هلمند بخشی از مساعی قوای ایالات متحده، برتانیه و افغانستان جهت تصفیۀ شورشیان طالب از سنگر عنعنوی شان در جنوب افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG