لینک های دسترسی

بازگشت پنج ایرانی بوطن شان بعد از توقیف دوساله توسط امریکا در عراق


پنج مقام ایرانی که برای بیش از دو سال توسط مقامات نظامی ایالات متحده در عراق توقیف شده بودند، به تعقیب آزادی توسط مقامات ایالات متحده بوطن شان بازگشتند.

این ایرانی ها بروز یکشنبه به میدان هوائی مهرآباد تهران مواصلت کرده و از جانب اعضای خانواده های شان و مقامات ارشد حکومت منحیث قهرمانان استقبال گردیدند.

مقامات ایالات متحده این پنج نفر را بروز پنجشنبه آزاد نموده گفتند این اقدام باساس یک توافق امنیتی ایالات متحده و عراق صورت گرفت که ایالات متحده را مکلف میساخت همۀ کسانی را که توقیف شده بودند، تدریجاً بمقامات عراقی بسپارند.

حکومت عراق با ایران مناسبات نزدیک دارد و به ایرانی ها اجازه دادند بوطن شان بازگردند.

منوچهر متکی، وزیر خارجۀ ایران بروز یکشنبه گفت که ایران حق اقدامات قانونی علیۀ واشنگتن را بخاطر توقیف این افراد محفوظ میدارد.

او از حکومت جورج بش، رئیس جمهور سابق ایالات متحده که توقیف این افراد را صلاحیت داده بود، انتقاد نموده گفت که حکومت اوباما این مشی را ادامه داده است.

XS
SM
MD
LG