لینک های دسترسی

مباحثات بیشتر در مورد اجراآت استخبارات ایالات متحده


مباحثات در مورد عدم اطلاع به کانگرس توسط مقامات استخباراتی ایالات متحده در بارۀ پروگرام های سری در جریان حکومت جورج بش، ادامه دارد.

یک گزارش روز شنبۀ روزنامۀ نیویارک تایمز حاکیست که دک چینی، معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده به ادارۀ استخبارات مرکزی هدایت داده بود تا معلومات در مورد یک پروگرام ضد دهشت افگنی را کتمان نماید.

این گزارش باساس گفتار یک منبع بی نام منتشر شده و صرف یک تشریح مبهی از فعالیت های استخباراتی مورد نظر بچاپ رسیده است.

قانون ایالات متحده ادارات استخباراتی را مکلف میسازد تا اعضای کلیدی کانگرس را در جریان بعضی از فعالیت ها قرار دهد.

قبلاً بروز شنبه، مایکل هیدن، رئیس سابق ادارۀ استخبارات مرکزی این موضوع را تکذیب کرد که بعضی وجوۀ یک پروگرام جداگانۀ مراقبت که در قبال حملۀ دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بود، از اعضای کانگرس کتمان شده بود.

آن پروگرام در مورد استراق سمع تلفون ها و خواندن مخابرات کمپیوتری بمنظور کشف مخابرات شبکۀ دهشت افگنی القاعده بود.

XS
SM
MD
LG