لینک های دسترسی

هلاکت پنج نفر از اثر انهدام پل در دهلی جدید


یک پل راۀ آهن که در دهلی جدید، تحت ساختمان بود، منهدم شده و پنج کارگر را هلاک ساخته است.

پولیس و مقامات طبی میگویند این واقعه حد اقل ۱۵ کارگر دیگر را زخمی ساخت.

مقامات میگویند این واقعه در اوائل روز یکشنبه وقتی رخ داد که یکی از پایه های پل حین حمل تخته های کانکریتی توسط کارگران، منهدم شد.

این پل منحیث بخشی از پروژۀ قطار آهن جدید زیر زمینی اعمار میگردد.

XS
SM
MD
LG