لینک های دسترسی

تعداد افرادیکه قصد دارند با قایق به آسترالیا مواصلت کنند رو به افزایش است


تعداد افرادیکه قصد دارند با قایق به آسترلیا مواصلت کنند، همچنان رو به افزایش است. طبق گزارش (لوک هانت) خبرنگار صدای امریکا از میلبورن، اکثریت این مهاجرین از تشنجات در جنوب آسیا فرار نموده اند.

در سال جاری، در حدود ۹۰۰ مهاجر غیر قانونی در نزدیکی سواحل آسترلیا در بحر پیدا شده اند، این افزایش، که به تناسب سال ۲۰۰۸، چهار چند شده است، مقامات آسترلیایی را نگران نموده است.

در آخرین قضیه، ۷۳ پناه جو، از میان بحر هند، برای جریان اندازی کار هایشان به جزیره کرسمیس منتقل گردیدند.

اکثریت این مهاجرینی که قصد رسیدن به آسترلیا را دارند از جنگها در افغانستان، عراق، پاکستان و سیرلانکا فرار نموده اند.

برای کسانیکه خواهان زندگی مصئون و بهتر هستند، قاچاق بران انسان شرایط لوجیستیکی پر مخاطرۀ را برای انتقال آنان به آبهای آسترلیا در کشور های مالیزیا و یا اندونیزیا مهیا ساخته اند، به همین دلیل اکثریت این مهاجرین اول به این دو کشور میروند.

(پاملا کور) متخصص مبارزاتی مرکز منابع پناه گزینان در شهر میلبورن میگوید، برای کسانیکه از کشور های پر مخاطره خود فرار میکنند، باید کمک های بیشتری صورت گیرد.

"حقیقت زندگی آنست که برای کسانیکه در افغانستان و یا عراق مواجه با مرگ هستند، کدام طرز العمل طرح شده برای خروج وجود ندارد. آنان به دفتر امور مهاجرین کمشنری عالی ملل متحد در جاکارتا، مراجعه میکنند، و در آن جا رد میشوند و برایشان گفته میشود که به سفارت آسترلیا بروند. آنان بسفارت میروند و باز هم جواب رد است. این چیزیکه خو آنان بمن گفته اند، چهار و یا پنج بار آنان میروند و می آیند و بعد چی؟ به کجا بروند؟ نزد قاچاق بران انسان میروند تا از طریق کشتی روانه سفر گردند."

افزایش افراد یافت شده نتیجه همکاری های نزدیک بین مامورین سرحدی و پولیس آسترلیا، اندونزیا و مالیزیا میباشد. در این اواخر (کاڤین رد) صدراعظم آسترلیا برای جلوگیری از قاچاق انسان و درخواست کمک، به این دو کشور مسافرت نمود.

بهر حال، (پاملا کور) میگوید این همکاری ها بذات خود کافی نخواهد بود تا جلو موجی از مهاجرینی را بگیرد که با وجود وضعیت بسیار بد کشتی ها بازهم هجرت میکنند.

"ما از دیدگاه خود میتوانیم، نصحیت کنیم که از طریق قایق نروید، زیرا قایق هایکه برای انتقال شما استفاده میشود، همه غیر قابل عرضه است. ماهیگیرانی که این قایق ها را کرایه میکنند و مردم را به آنطرف آبها میبرند، کاملاً آگاه هستند که این افراد در آنطرف خط خواهند سوخت. به همین دلیل این قایق ها برای مسافرت مناسب نیستند."

(پاملا کور) میگوید با وجود این هشدار ها، تا زمانیکه وضع در آسیایی مرکزی و شرق میانه بهبود نیابد و حکومات در کشور های ترانزیت اندو نیزیا و مالیزیا این موضوع را جدی نگیرند، فرار بسوی آسترلیا همچنان ادامه خواهد یافت.

آسترلیا سالیانه ده هزار مهاجر را بعد از آنکه رسماً از طریق پروگرام های ملل متحد و دیگر موسسات مورد قبولی قرار گیرند، می پذیرد.

XS
SM
MD
LG