لینک های دسترسی

اختطاف دو فرانسوی در صومالیه


دو مشاور امنیتی فرانسوی توسط افراد مسلح از یک هوتل مقدیشو، پایتخت صومالیه اختطاف شده اند.

شاهدان عینی میگویند حد اقل ده مرد مسلح بروز سه شنبه بر هوتل صحافی حمله کرده، محافظین هوتل را خلع سلاح نموده و دو خارجی را از اتاق های شان اختطاف کردند.

در آغاز، اظهار عقیده شده بود که این دو نفر ژورنالیست بودند. اما وزارت خارجۀ فرانسه گفت این دو نفر در یک ماموریت رسمی قرار داشتند که طی آن با حکومت انتقالی صومالیه در امور امنیتی کمک مینمودند.

آن وزارت گفت همۀ ادارات مربوطۀ فرانسه بسیج شده اند تا در قسمت یافتن این دو نفر کمک نمایند.

کسی مسؤلیت این اختطاف را بعهده نگرفته است.

در صومالیه، یکی از خطرناکترین کشورهای جهان که هرج و مرج دران حکمفرماست، خارجیان اکثراً هدف اختطاف قرار میگیرند.

XS
SM
MD
LG