لینک های دسترسی

بدار زدن ۱۳ تندرو سنی در ایران


وسایل نشراتی دولتی ایران ۱۳ عضو گروۀ تندرو سنی جندالله را بدار زده است.

یک گزارش روز سه شنبه حاکیست که این اعدام ها در یک زندان در شهر جنوب شرقی زاهدان رخ داد.

رسانه های خبری ایران بروز دوشنبه گفته بود که حکومت ۱۴ عضو جندالله، بشمول عبدالحمید ریگی، برادر عبدالملک ریگی، رهبر گروه را علناً بدار خواهد زد.

اما مقامات بروز سه شنبه گفتند که ریگی در هفتۀ جاری اعدام خواهد شد.

گزارش حاکی بود که مقامات در آخرین لحظه تغیر عقیده داده و این اعدام ها را در زندان اجرا کردند.

مقامات ایرانی میگویند این تندروان دهشت افگنانی هستند که بجرایمی، بشمول قتل ارتباط دارند.

مقر جندالله در جنوب شرق ایران در نزدیک سرحد پاکستان است.

XS
SM
MD
LG