لینک های دسترسی

چهار صاحب منصب در نزدیک پشاور کشته شدند


مقامات امنیتی پاکستان میگویند افراد مسلح چهار صاحب منصب پولیس را در جریان یک حملۀ غافلگیرانه صبح وقت در مناطق آشوبزدۀ شمالغرب آنکشور کشتند.

مقامات میگویند حملۀ روز دوشنبه در شهر پشاور در امتداد راه عمدۀ انتقال اکملات به افغانستان بوقوع پیوست.

پولیس میگوید، دو افسر پولیس فوراً در جریان حمله کشته شدند در حالیکه سایرین بعد تر در اثر جراحات وفات یافتند.

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است،اما تندروان اسلامیست در منطقه وقتاً فوقتاً قوای امنیتی را هدف قرار میدهند.

در سایر خشونتها، انفجار یک بم کنار جاده در شهرک بنو در شمالغرب پاکستان یک عسکر شبه نظامی را به هلاکت رسانید.

پولیس میگوید هفت تن دیگر در این حمله زخمی شدند.

پاکستان یک تهاجم بزرگ را علیۀ جنگجویان طالبان در درۀ شمالغربی سوات براه انداخته است. این تهاجم فعلاً سنگر های بیت الله مسعود، رهبر طالبان پاکستانی را در منطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبی و همچنان در شمالغرب هدف قرار داده است.

XS
SM
MD
LG