لینک های دسترسی

کلنتن میگوید برای رهایی عسکر امریکایی در افغانستان هر اقدام ممکنه را اتخاذ میدهد


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ امریکا میگوید ایالات متحده برای پیدا کردن و آزادی یک عسکر امریکایی که توسط طالبان در افغانستان دستگیر شده است، هر اقدام ممکن را انجام خواهد داد.

خانم کلنتن این تبصره ها را روز دوشنبه در شبکۀ خبریتلویزیون سی بی اس امریکا هنگام سفربه هند بعمل آورد.

مقامات نظامی ایالات متحده نشر یک ویدیو توسط طالبان را محکوم کردند کهBOWE BERGDAHL عسکر دستگیر شدۀ امریکاییرا نشان میدهد.

مقامات گفتند که استفاده از این عسکر ۲۳ ساله بمقاصد شایعه پراگنی، مخالف قوانین بین المللی است.

وزیر خارجۀ امریکا این ویدیو را عصبانی کننده خواند و گفت این یک نشانۀ واقعی بیچارگی تندروان میباشد.

تندروان طالب این ویدیوی ۲۸ دقیقه یی را روز شنبه در یک ویب سایت بخش کردند. برگدال روز ۳۰ جون از پایگاهش مفقود الاثرشده بود.

در عین زمان مامورین ناتو میگویند یک طیارۀ جت جنگی ناتو در بزرگترین پایگاه ناتو در جنوب افغانستان سقوط کرد و دو پیلوت را زخمی ساخت.

مقامات ناتو میگویند این واقعه ساعت هفت و بیست دقیقۀ صبح روز دوشنبه بوقت محل در پایگاه قندهار رخداد. مقامات میگویند دو پیلوت حامل طیاره از آن جت بیرون جهیده و بیک شفاخانۀ محلی نظامی در پایگاه انتقال داده شدند.

کسی دیگری در این واقعه صدمۀ بر نداشته است.

XS
SM
MD
LG