لینک های دسترسی

نابغه ۹ ساله چینایی در پی کسب ماستری خود است


در سن و سالی که سایر اطفال جهد مینمایند تا نوشتن و خواندن را بیاموزند، طفل اندونیزیائی چینی نژاد میگوید درس های پوهنتون برایش خسته کن است.

به نقل از سایت خبری سکای نیوز، تاین مارچ پسر ۹ ساله که یک نابغه است میگوید، اولین درس را که از لکچر تحلیل راضیات در پوهنتون بپتست هانگ کانگ آموخت برایش بیحد ساده و بسیط بود.

هنگامیکه از این نابغه پرسیده شد، در صنف که وی برای بار اول اشتراک نمود در چه مورد بود، در جواب گفت: اگر با کلمات آشنا نباشید هرگز نخواهید فهمید که کدام مضمون را تدریس میکنند.

او از همصنفانش شکایت دارد که آنها با وی صحبت نمی نمایند، آنها در جریان صنف، صرف به لکچر استاد گوش میدهند و با همدیگر حرف نیز نمیزنند.

این طفل نابغه بعد از آنکه در ریاضیات بدرجهء الف و بدرجهء ب در معلومات آفاقی در بریتانیه کامیاب شد، پوهنتون بپتست او را فارغ درجهء لیسانس قبول نموده و فعلاً مصروف دروس ماستری در این پوهنتون میباشد. وی در چندین صنف پوهنتون آکسفرود نیز اشتراک نموده است.

مارچ اکثریت وقت خویش را با پدرش میگذراند، و پدرش در انتقال کتابهای درسی و بارانی با او کمک میکند و در طول شش ماه اول در صنوف پسرش نیز اشتراک میروزید.

تقسیم اوقات این طفل نابغه بیحد مصروف است، ساعت هشت و سی دقیقه صبح باید به صنف ریاضی برود، بعد از آن برای دو ساعت دیگر الی یازده و سی دقیقه صنف لسان هسپانوی را تعقیب نماید.

وی از قبول شدن در پوهنتون خوشحال میباشد، زیرا موقع خوبی برای آموختن رضیات برایش فراهم شده است.

اما برخلاف آن در کنفرانس مطبوعاتی که در ماه اگست برگذار گردید، وی آرام به نظر نمیامد، و از ملاقات با رسانه ها لذت نمیبرد و از پدرش میخواست، هر چه زودتر آن محل را ترک نمایند.

ژین فای رئیس پوهنتون میگوید، ما مطمئن هستیم، مارچ در این جا خوب پرورش خواهد یافت، زیرا منابع بیشتری را برایش فراهم نموده ایم تا در رشد و انکشاف مهارت ها او را کمک نماید و همچنان یک نصاب جدا گانهء را برای او در نظر گرفته ایم، تا برایش ساده و سهل تمام شود.

ژین علاوه نمود، شخصیت مارچ تأثیر گذار است، زیرا او هنوز هم یک طفل است، اما طرز صحبت وی منطقی و منظم میباشد.

فشار بیحد رسانه های میتواند بر این نابغه تأثیر گذار باشد.

ژین میگوید، این فشار ها میتواند بر دروس و تأثیر بگذارد و همصنفانش را اذیت نماید.

مارچ نابغه به بسیار اطمینان از زندگی در پوهنتون لذت میبرد و میگوید که هیچ مشکلی در آنجا نخواهد داشت، ولی باز هم هانگ کانگ را ترجیح داده علاوه نمود، زندگی در برتانیا برایش خسته کن است زیرا همه روزه مصروف آموختن دروس بوده و وقت کافی برای بازی ندارد.

XS
SM
MD
LG