لینک های دسترسی

مامورین ارشد امریکا ویدیویی نشر شده عسکر اسیر شده امریکایی را تقیبح کردند


مامورین ارشد وزارت دفاع امریکا استفاده از عسکر اسیر امریکایی را در یک ویدویی که توسط طالبان بنشر رسیده است، تقبیح نموده و میگویند اردوی ایالات متحده تا جائیکه امکان دارد سعی میکند تا این عسکر گمشده را پیدا کنند.

رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده در مورد عسکر ۲۳ ساله اسیر شده اردوی امریکایی بنام بو برگ دال و ویدویوی که طالبان ویرا مجبور به ظاهر شدن نموده اند، فقط این حرف را زد.

"قوماندان های ما از هیچ تلاشی برای یافتن این عسکر جوان، دریغ نمیکنند. و من نیز باید بگوئیم که عکس العمل شخصی من، مملو از انزجار در برابر بهره برداری از این مرد جوان میباشد."

در این فلم ویدویویی، برگ دال را در حالی نمایش میدهند که در یک اطاق نا معلوم در روی زمین نشسته و در حالیکه لباس محلی افغانی را بر تن دارد، در حال غذا خوردن است.

"خوب، من میترسم، میترسم از اینکه قادر برفتن دوباره بخانه نگردم. بسیار مرعوب کننده است که یک زندانی باشید."

بنظر میرسد برگ دل به سوالات شخصی که دور از کمره قرار دارد، جواب میگوید و بنظر میرسد این شخص به وی جواب سوالات را آماده میسازد.

"من یک خانواده بسیار بسیار خوبی در کشورم دارم و بسیار آنان را دوست دارم. و از روزیکه از کشورم بیرون آمده ام هر روز بیاد آنان هستم. و من میترسم که شاید دیگر هیچوقت آنان را نبینم، و هیچوقت قادر نگردم به آنان بگوئیم که چقدر دوست شان دارم. دیگر قادر نخواهم بود تا آنان را در آغوش بکشم."

امیر البحر مایک مولن، یکی از مامورین ارشد اردوی امریکا میگوید مامورین استخباراتی این فلم ویدویویی را بررسی میکنند ولی وی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی از تشریح نتایج این بررسی اجتناب ورزید.

امیر البحر مولن در این اواخر از افغانستان برگشته است و در این سفر با بعضی از عساکر امریکایی که در جستجویی این عسکر گمشته میباشند، ملاقات نموده است.

"من با این نیرو ها که مشغول عملیات رد یابی این عسکر هستند، بودم، این جستجو بزرگ و گسترده است. و آنان شبانه روز مصروف اینکار هستند و ما هر آنچه را که در توان داریم برای بازگشت وی انجام خواهیم داد. در حال حاضر، مساعی عظیمی برای یافتن این فرد در جریان است و ابعاد وسیع دارد."

اردوی ایالات متحده تقریباً دو هفته است که در جستجویی برگ دل میباشند. یعنی از موقعی که وی در زمان گزمه ناپدید گردید. وزارت دفاع امریکا، چگونگی مفقود شدن ویرا در محلی در شرق افغانستان تائید ننموده است.

وی اولین عسکر امریکایی است که در افغانستان به اسارت گرفته شده است.

هویت برگ دل در چند روز اخیر افشا شد ولی در شهر زادگاه وی در ایالت غربی آیدهو، خانواده وی از آغاز از اسارت وی آگاه شده بودند.

XS
SM
MD
LG