لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش تازه ملل متحد: علل عدم پیشرفت در کشور های عربی


طبق یک گزارش جدید موسسه ملل متحد، معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی باعث توقف پیشرفت در جهان عرب شده است.

این گزارش که زریعه پروگرام انکشافی موسسه ملل متحد و محققین مستقل عرب تهیه شده است میگوید، جهان عرب فاقد "امنیت بشری" لازم برای تاسیس یک بنیاد مستحکم روانی و اقتصادی برای جامعه است.

گزارش مرتبه میگوید در مقابل امنیت بشری در منطقه هفت تهدید موجود است – و آن شامل کمبود آب آشامیدنی، گرسنگی، تهدید به صلح، سیستم های غیر کافی وقایه و معالجه صحی و اتکاء بیش از حد اقتصاد دول عربی به نفت است.

سایر تهدیدات شامل کمبود و یا فقدان امنیت برای زنان و عدم موجودیت نماینده زن در حکومات عربی است.

گفته شده است که شش کشور عربی صراحتاً تشکیل احزاب سیاسی را ممنوع قرار داده اند.

گزارش میگوید جهان عرب باید ۵۱ میلیون شغل جدید را برای رفع نیازمندی نفوس رو به افزایش در جهان عرب ایجاد نماید.

جهان عرب دارایی بیشترین طبقه قشر جوان در جهان است.

XS
SM
MD
LG